Co potřebuji od zaměstnavatele pro daňové přiznání

0
(0)

Většina zaměstnanců řeší své daňové přiznání tak, že svému zaměstnavateli doloží příslušná potvrzení, která mohou být součástí daňového přiznání a která snižují daňový základ. Tím to pro ně končí, protože zaměstnavatel má povinnost za každého svého zaměstnance udělat daňové přiznání. Avšak existují také případy, kdy si chce zaměstnanec udělat daňové přiznání sám – například, když má více zaměstnání.

Povinné přílohy k daňovému přiznání

Na čtvrté straně příslušného formuláře k přiznání k dani z příjmu fyzických osob obsahuje seznam povinných příloh. Pokud tyto přílohy nebudou součástí daňového přiznání, může dojít k prodloužení výplaty případného přeplatku.

* Příloha č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti“ – vyplňují ji osoby samostatně výdělečně činné a týká se to i autorských honorářů.

* Příloha č. 2 – „Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu a z ostatních příjmů“ – jednak jsou to příjmy, které plynou z jakéhokoli pronájmu, ale také další příjmy, jako jsou výhry v loteriích, z převodu nemovitosti atd.

* Příloha č. 3 – „Výpočet daně z příjmů ze zahraničí“ – vyplňují pouze osoby, kterým plyne příjem ze zahraničí.

Další povinné přílohy

* Podnikatel, který vede účetnictví, musí přiložit také účetní závěrku.

* Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění – jsou to příjmy ze závislé činnosti vykonávané v takovém státě, se kterým má ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

* „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“ – toto potvrzení se týká všech, kdo měli v průběhu roku příjmy také ze zaměstnání. Potvrzení musí být od všech zaměstnavatelů (pokud jich měl zaměstnanec v daném zdaňovací období více.

* Doklad o poskytnutém daru – tato částka se odečítá z daní, které daňový poplatník poskytl obcím, krajům, politickým stranám či hnutím nebo právnickým osobám. Dar musí být poskytnut v rámci daných vymezení. Jeho hodnota musí být minimálně 1 000 Kč nebo má přesáhnout 2 % ze základu daně – jinak není možné dar uplatnit k odečtu.

* Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby – základ daně se snižuje o částku, která se rovná úrokům z hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření. Toto potvrzení získáte od dané bankovní instituce.

* Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění.

* Potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání.

* Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání.

* Další přílohy výše neuvedené.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]