Co potřebuji ke změně trvalého bydliště – Jak změnit trvalé bydliště

0
(0)

Změnu trvalého bydliště hlásí osoba starší 15 let nebo jím pověřená osoba (na základě plné moci) či zákonný zástupce osoby mladší 15 let nebo nesvéprávné osoby. Tato změna se hlásí v místě nového trvalého pobytu, a to na obecním úřadě nebo na úřadech městských částí či obvodů. Každý občan České republiky může mít jen jedno trvalé bydliště.

Co je potřeba ke změně trvalého bydliště?

* Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Tento formulář dostanete na každém úřadě, je potřeba použít originál a nikoli vytisknutý formulář z internetu.

* Občanský průkaz (či jiný doklad, který je veřejnou listinou).

* Doklady, které informují o oprávnění užívání daného bydliště (například výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, kupní smlouva atd.) nebo doklad, ve kterém takto oprávněná osoba souhlasí s ohlášením změny trvalého bydliště.

* Vlastnické nebo jiné užívací právo, pokud se jedná o vlastníka objektu.

Kolik se platí za nahlášení změny trvalého bydliště?

Ohlášení změny trvalého místa pobytu je zpoplatněno ve výši 50 Kč. Výjimkou jsou osoby mladší 15 let, které jsou od tohoto poplatku osvobozeni. V případě změny trvalého bydliště je také potřeba vyměnit si občanský průkaz. Zde již neplatí poplatky žádná osoba (ani starší 15 let). Od ohlášení má daný úřad lhůtu 3 pracovních dnů, aby zanesl změnu ohledně trvalého bydliště do informačního systému.

Jak to celé probíhá?

Občan vyplní „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“. Tento formulář pak odevzdá na ohlašovně spolu s dalšími potřebnými doklady. Ohlašovna ustřihne dolní roh občanského průkazu a vystaví vám potvrzení o změně trvalého pobytu. Toto potvrzení je důležité při žádosti o nový občanský průkaz. Na výměnu občanského průkazu máte 15 pracovních dnů ode dne, kdy byl váš trvalý pobyt změněn v informačním systému.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]