Co potřebuji ke stavebnímu povolení? Potřebné dokumenty ke stavebnímu povolení

0
(0)

Stavební povolení můžete získat ze stavebního řízení, které vydá obecný stavební úřad, v jehož obvodu se bude stavba provádět. Uděláte to tak, že na stavební úřad přinesete Žádost o stavební povolení. Ten v sobě bude mít identifikační údaje o stavebníkovi, informace o pozemku, základní údaje o záměru stavby, jejího rozsahu a účelu, způsobu a době provádění. Dále pak je zde vymezena osoba, která bude stavební záměr provádět a případný souhlas vlastníka sousedící nemovitosti (je-li potřeba).

Co je potřeba ke stavebnímu povolení?

Musíte doložit, že k danému pozemku nebo stavbě máte vlastnické právo. To se vám může pomoci prostřednictví kupní či darovací smlouvy, či výsledek dědického řízení. Pokud lze tato práva ověřit v katastru nemovitostí, pak také výpis z katastru.

Chcete-li stavební povolení, pak už jste si určitě rozmysleli, co bude na vašem pozemku stát. Toto zajímá i stavební úřad, takže mu musíte přinést také projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem. Tato projektová dokumentace má své náležitosti, musí obsahovat původní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, organizaci výstavby a dokumentaci objektů.

Aby i v průběhu stavby bylo doloženo, že se neodchýlíte od jejího původního účelu, budete potřebovat také plán kontrolních prohlídek stavby, a to nezávislým expertem. Tyto kontroly jsou dalším nákladem pro stavebníka, tedy toho, kdo staví.

Dále pak jsou potřeba různá stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Zde bude uvedeno, zda existuje možnost napojení či podmínky dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Stavby na klíč

Někdy si celý proces můžete usnadnit tím, že stavbu nebudete provádět svépomocí. Vlastní stavby mohou sice vyjít levněji, někdy ale stojí spoustu nervů, než se vám konečně podaří získat stavební povolení. Specializované společnosti, které provádí stavby, vám mohou značně pomoci.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]