Co potřebuji k vyřízení živnostenského listu – Podmínky pro získání živnosti

0
(0)

Živnost je zákonem definována jako „soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem“. Živnostníkem tedy může být jakákoli fyzická osoba, která splní určité podmínky. Osoba, která tyto podmínky splní, získala dříve živnostenský list, dnes už jen výpis ze živnostenského rejstříku jako důkaz, že mu bylo uděleno oprávnění podnikat v určitém oboru.

Podmínky pro získání živnosti

Pokud chce fyzická osoba získat živnost, musí splnit všeobecné, a někdy také zvláštní podmínky. Všeobecné podmínky musí splnit všichni živnostníci. Mezi tyto podmínky patří:

* svéprávnost (způsobilost k právním úkonům) – dosažení věku 18 let,

* bezúhonnost – čistý trestní rejstřík.

Splnění všeobecných podmínek vystačí pro získání živnosti volné.

Živnost řemeslná a vázaná vyžadují splnění další podmínky, a to:

* podmínka odborné způsobilosti (vyučení se v oboru popřípadě praxe v oboru).

Koncesovanou živnost můžete provozovat pouze na základě koncese.

Provozovna

Pokud chce fyzická osoba podnikat na živnost, musí ve své žádosti uvést také adresu provozovny. Většinou se jedná o trvalé bydliště. Pokud je tomu jinak, zvolíte si jako provozovnu například dílnu, je potřeba doložit to, že na daném místě můžete podnikat. Doložíte to prostřednictvím kupní či nájemní smlouvy.

Na živnostenském úřadě

Pokud máte zvolenu živnost, je vám jasné, že splňujete podmínky a kde budete mít provozovnu, můžete vyrazit na živnostenský úřad – kterýkoli v ČR. Zde vyplníte jednotný registrační formulář. Určitě budete potřebovat také občanský průkaz, kterým ověříte svou totožnost, popřípadě výuční či maturitní vysvědčení v případě, že je potřeba doložit odbornou způsobilost. Nechte se současně zaregistrovat k platbě zdravotního a sociálního pojištění a dani z příjmu fyzických osob na příslušném úřadě – ušetří vám to čas v budoucnosti.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 4]