Co potřebuji k vyřízení řidičského průkazu – Jaké doklady jsou potřeba

5
(1)

Řidičský průkaz je nezbytný k tomu, když chcete v České republice řídit motorové vozidlo. K jeho získání je nutné udělat zkoušky v autoškole a poté už můžete mít svůj vlastní řidičský průkaz. Co přesně je ale potřeba k vyřízení řidičského průkazu?

Doklady

Žádost o vydání řidičského průkazu musí odevzdat osobně žadatel. Není možné jeho zastoupení jinou osobou. Ten musí prokázat svou totožnost, prostřednictvím platného občanského průkazu s omezenou platností a fotografií. Pokud je žadatel nezletilou osobou, pak musí přijít k žádosti také jeden ze zákonných zástupců. Pokud tento zákonný zástupce nemá nezletilého žadatele zapsaného v občanském průkazu, bude navíc potřeba i rodný list žadatele.

V případě ztráty nebo odcizení dokladů, může žadatel předložit také platný pas a potvrzení o odcizení/ztrátě/odebrání neplatného OP.

Další dokumenty

Kromě těchto důležitých dokumentů, je potřeba doložit také to, že řízením automobilu neohrozíte ostatní. K tomu je potřeba posudek o zdravotní způsobilosti, který získáte od svého praktického lékaře. Žadatelé o vyřízení řidičského oprávnění vozidel zařazených do příslušné skupiny potřebují také doklad o odborné způsobilosti k řízení těchto motorových vozidel.

Cizinci dále budou potřebovat doklad o trvalém pobytu v ČR a doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele (pokud nemá na území ČR trvalý pobyt).

Výměna řidičského průkazu

Nový řidičský průkaz bude vydán na základě odevzdání původního řidičského průkazu a předložení platného občanského průkazu. Při dodání všech dokumentů dostanete nový řidičský průkaz do 20 dnů ode dne podání žádosti.

Jak je to s fotografiemi?

Na každém řidičském průkazu je fotografie žadatele. Dříve bylo nutné s sebou při žádosti o ŘP vzít i fotografii na doklady se současnou podobou o rozměru 3,5×4,5 cm. To ale dnes není nutné, vyfotí si vás přímo na úřadu.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]