Co potřebuji k rozvodu – Potřebné dokumenty k rozvodu

Rozvod není příjemným životním aktem. Někdy se ale stane, že už je manželství natolik rozvrácené, že rozvod je jediným řešením. A častokrát je minimálně pro jednoho partnera i vysvobozením z nefunkčního vztahu. Jaké doklady jsou ale potřeba a co všechno budete muset zařídit?

1. Oddací list

Základem je doložit u soudu, že jste s partnerem skutečně manželé. To uděláte ověřenou kopií oddacího listu nebo zasláním originálu k soudu. Můžete to zkusit i s klasickou kopií oddacího listu, který si pořídíte doma na vaší tiskárně, ale většina soudů vyžaduje originál nebo ověřenou kopii. A vy si tak zbytečně můžete toto nepříjemné období rozvodu prodloužit.

2. Společné jmění manželů

Vždy je lepší, pokud se manželé na vypořádání majetku dohodnou sami. V takovém případě sepíší návrh dohody o vypořádání společného jmění manželů, který taktéž doručí rozvodovému soudu. Pokud se manželé dohodnou na majetku společně a beze sporů, pak je celý proces rozvodu urychlen. Taková dohoda musí mít všechny náležitosti vyplývající ze zákona, jinak může být soudem prohlášena za neplatnou.

3. Rodné listy dětí

Pokud existují společné děti obou manželů, pak soud budou také zajímat. Jak jinak doložit jejich existenci, než rodnými listy dětí? V případě dětí v manželství je dobré, když se partneři dohodnou na tom, kdo bude mít děti v péči a další náležitosti. Toto platí pouze u nezletilých dětí. Rodné listy je nutné dokládat soudu buď v originálech, nebo ověřených kopiích.

4. Dohoda o výživném na děti

U soudu se partneři také musí dohodnout na tom, jak bude probíhat péče o děti, a jaká bude výše výživného. K tomu slouží dokument, který se nazývá „Dohoda o péči a výživném na nezletilé dítě“. Opět je důležité, aby tato dohoda splňovala potřebné náležitosti a nezpůsobila tak v budoucnu nejasnosti a zbytečné problémy. Nesprávně vypracovaná dohoda může být soudem prohlášená za neplatnou.

Může se hodit:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *