Co potřebuji k vyřízení invalidního důchodu

0
(0)

Může se to stát každému z nás – v důsledku náhlého úrazu nebo dlouhodobého onemocnění, nebudeme schopni plnohodnotně pracovat. Kdy je v takovém případě nárok na invalidní důchod a co vše je k tomu potřeba se dočtete v tomto článku.

Žádost o invalidní důchod

Prvním krokem je podat si žádost o invalidní důchod – tu si podává zaměstnanec, který pracuje v malé firmě (do 25 zaměstnanců) sám (popřípadě někým z rodiny či s někým, s kým byla sepsána plná moc – a i v tomto případě si ji osoba nepíše sama, sepisuje ji úředník na OSSZ, který vytištěnou žádost poté předloží osobě k podpisu), za ostatní pak žádost sepisují zaměstnavatelé a podávají je na OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení). Žádost o invalidní důchod je možné napsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání.

Jaké doklady jsou k žádosti přikládány?

Samotná žádost k přiznání invalidního důchodu nestačí. K ní musíte přiložit:

* Občanský průkaz (cizinci pak pas a povolení k pobytu),

* Doklady o studiu (i nedokončeném),

* Muži případně předkládají doklady o výkonu vojenské služby,

* Případně doklady prokazující výchovu dětí,

* Potvrzení zaměstnavatele, pokud vám vyplácel náhradu za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti v rámci pracovního úrazu,

* Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – v případě, že osoba chce, aby invalidní důchod byl vyplácen na účet, nikoli složenkou,

* Doklady prokazující zaměstnání v cizině

* Evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání (ten předkládá na výzvu OSSZ zaměstnavatel),

* Ženy donesou rodný list dětí.

Kdo rozhoduje o přiznání invalidního důchodu?

O všech žádostech rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení, která žádosti dostane od OSSZ. Po doložení všech potřebných dokumentů trvá vyřízení žádosti asi 3 měsíce.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]