Co všechno potřebuji k založení živnosti nebo s.r.o.

0
(0)

K založení firmy potřebujete různé dokumenty – jedná se také o to, jakou firmu zakládáte. Chcete podnikat na živnost nebo chcete založit společnost s ručením omezeným? Vzhledem k náročnosti založení s.r.o., si každý čtrnáctý podnikatel nechá založit svou firmu specializovanou firmou. Založení s.r.o. totiž vyžaduje okolo 14 návštěv úřadů a mnoho dokumentů.

s.r.o. – co je potřeba k založení?

* Společenská smlouva (je-li více zakladatelů) nebo zakladatelská listina (jeden zakladatel).

* Žádost o výpis z živnostenského rejstříku.

* Návrh na zápis do Obchodního rejstříku – k němu je nutné doložit ještě tyto dokumenty:

  1. Prohlášení správce vkladů,
  2. Souhlas vlastníka se sídlem společnosti,
  3. Potvrzení banky, že byl již založen bankovní účet a vloženy všechny vklady.
  4. Výpis z rejstříku trestů.
  5. Čestné prohlášení jednatelů, že splňují veškeré zákonné náležitosti k provozování živnosti.
  6. Podpisový vzor jednatele.

Na finančním úřadě pak musíte doložit přihlášku k registraci právnické osoby na FÚ, výpis z obchodního rejstříku a potvrzení od banky o založení podnikatelského účtu.

Svou činnost musí nahlásit správci daně, zdravotní pojišťovně a správě sociálního a zdravotního zabezpečení.

Živnost – co je potřeba k založení?

Záleží na tom, jestli se jedná o živnost ohlašovací nebo koncesovanou. Koncesované živnosti jsou vymezeny živnostenským zákonem, jejich výčet zde je úplný. K povolení koncesovaných živností je potřeba pouze na základě koncese. Ohlašovací živnosti naproti tomu potřebují o mnoho méně. Dělí se na :

* Živnost ohlašovací volná: zde není nutná odborná způsobilost, postačí vám dosažení věku 18 let a čistý trestní rejstřík.

* Živnost ohlašovací vázaná: zde je navíc potřebné doložit odbornou způsobilost.

* Živnost ohlašovací řemeslná: taktéž je potřeba doložit odbornou způsobilost (vyučení v oboru, praxe v oboru).

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]