Co potřebuji k uzavření manželství – Jaké doklady jsou potřeba?

0
(0)

Manželství se v dnešní době uzavírá v mnohem pozdějším věku muže i ženy. Jedná se o svobodné prohlášení dvou osob – muže a ženy -, které se činí veřejně a v přítomnosti dvou svědků. Všude po celém světě je obřad uzavření manželství slavnostní záležitostí, na které se schází velká část rodiny. Jen ve výjimečných případech se jedná o svatbu jen se dvěma svědky. Ať tak nebo tak, vždy je potřeba splnit určité náležitosti.

Matriční úřad

Na matričním úřadě je potřeba domluvit si termín, kdy by mohlo k uzavření manželství dojít. K tomuto stačí ve většině případů zavolat a domluvit se telefonicky. Asi měsíc před svatbou je však potřeba doplnit důležité údaje prostřednictvím předepsaných dokladů, které dokazují, že snoubenci jsou způsobilí k uzavření manželství.

Prvním krokem tedy je vyplnit dotazník na příslušné matrice.

Tento dotazník se skládá ze dvou částí, kdy první část vyplňují snoubenci společně s matrikářem. Druhou část vyplní matrikář sám. K tomu, abyste mohli dotazník správně vyplnit, budete potřebovat tyto doklady:

* Rodný list každého ze snoubenců.

* Občanský průkaz (kterým prokazujete státní občanství, místo trvalého pobyty a osobní stav).

Pokud u vás nastala některá z netradičních událostí, pak budete potřebovat ještě navíc:

* Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství.

* Úmrtní list zemřelého manžela.

* Rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství u osoby starší 16 let.

Církevní sňatek

Někteří snoubenci se mohou rozhodnout, že uzavřou sňatek v kostele – tedy, že budou mít církevní sňatek. V takovém případě předkládají úplně stejné doklady na matričním úřadě, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Na základě těchto dokladů pak snoubenci dostanou osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]