Co potřebuji k přepisu auta – Jaké doklady jsou potřeba?

0
(0)

Pokud potřebujete převést své vozidlo na jiného majitele, máte na to ze zákona desetidenní lhůtu. Tato lhůta se počítá ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud tuto lhůtu nestihnete, můžete tak díky pokutě přijít až o 50 000 Kč. Tuto lhůtu musí splnit prodávající, takže se obecně nedoporučuje, abyste tuto odpovědnost svěřili prodávajícímu. Ten, pokud lhůtu nesplní, pak platit případnou pokutu nebude.

Kupní smlouva

Z výše uvedených důvodů je proto dobré, když se kupující dohodne s prodávajícím a převod provedou společně. Po podpisu kupní smlouvy by prodávající ještě neměl kupujícímu svěřit doklady k vozidlu, až po přepisu. Nemusíte řešit, že prodávající je z Brna a kupující z Prahy, přepsat vozidlo můžete na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností.

Jaké doklady jsou potřeba?

Určitě budou potřeba doklady k vozidlu:

* Tzv. „zelená karta“ – je důležitá, protože kupující si musí nechat auto pojistit na své jméno ihned po podpisu kupní smlouvy.

* Protokol o evidenční kontrole – který nesmí být starší, než 30 dní.

* Velký technický průkaz.

* Malý technický průkaz (tedy ORV – osvědčení o registraci vozidla).

* Kupní smlouva.

* Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel.

Zúčastněné osoby samozřejmě nesmí zapomenout vzít si svůj doklad totožnosti (popř. plnou moc).

Kolik se platí za přepis vozidla?

Za samotný přepis zaplatíte 800 Kč. K tomuto poplatku se ale přičítají další poplatky, například 400 Kč za evidenční kontrolu. Mohou vzniknout další poplatky, jako je poplatek za ověření podpisu či placení ekologické daně (pokud starší vozidlo je přepisováno poprvé a nesplňuje emisní normy).

Plná moc

Protože prodávající chce mít s přepisem vozidla co nejméně starostí, častokrát se stává, že tuto povinnost přenechá kupujícímu. Podepíše mu plnou moc, na základě které může kupující jednat na úřadě za něj. V takovém případě se ale vystavuje riziku. Kupující totiž nemusí splnit 10 denní lhůtu na přepis a pokutu tak dostane prodávající, protože se jedná o jeho povinnost. Dále pak musí prodávající kupujícímu svěřit veškeré doklady k vozidlu, což je nebezpečné. Plnou moc proto využívejte jen tehdy, pokud bydlíte v zahraničí a cesta do ČR je pro vás překážkou.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]