Jak správně třídit odpad (papír, plasty, sklo) – Barvy, co kam patří

0
(0)

Snad v každé domácnosti se již třídí – minimálně PET lahve velká většina z nás již hází do správného kontejneru. Je to důležité pro životní prostředí. Když bychom například PET láhev vyhodili do směsného odpadu, znamenalo by to, že tato PET láhev již nemůže být využita tak, jak se jiné plasty a plastové obaly využívají. V České republice poměrně úspěšně třídíme papír, sklo a plast.

Jak třídit odpad?

Pokud si nejste jisti, kam vámi vyprodukovaný odpad patří (typicky se jedná o krabice od džusů a mléka), stačí se podívat na obaly potravin. Všechny sběrné obaly mají na sobě značku, podle které poznáte, kam patří.

Sklo

* Kontejnery na sklo mají bílý a zelený kontejner. Barevné sklo a sklo z oken a dveří házíme do zeleného kontejneru, čiré sklo do bílého. Výhodou toho, že třídíte sklo, je to, že skleněný odpad se dá recyklovat pořád dokola.

* Obaly na sobě mají typickou značku sběrného trojúhelníku a označení GL, 70, 71 nebo 72.

* Ke sklu nepatří keramika, porcelán, zrcadlo, varné a laboratorní sklo, nebo drátované sklo.

Plasty

* Plasty třídíme do žlutého kontejneru. Plasty jsou asi nejrozšířenějším odpadem všech domácností. Protože zabírají tolik místa, je třeba jejich objem zmenšit – například sešlápnutím.

* Obaly jsou označeny sběrným trojúhelníkem a pod ním nápisy, např. PET, 1, HDPE, 2 LDPE, 4, PP, 5, PS, 6.

* Při třídění plastů se dívejte na označení na kontejnerech – některé obce třídí spolu s plasty i nápojové kartony, jiné ne.

* Do plastů nepatří mastné obaly nebo obaly se zbytky potravin, obaly od žíravin či barev, podlahová krytina ani novodurové trubky.

Papír

* Papír házíme do modrého kontejneru.

* Obaly jsou označeny trojúhelníkem a nápisem: PAP, 20,21 nebo 22.

* Do papíru nepatří celé svazky knih (vyhazujeme je pouze bez vazby), mastný papír nebo například posmrkané kapesníčky. Účtenky taktéž do papíru nepatří.

Nápojové kartony

* Nápojové kartony od džusů, mléka, či vína se hází do oranžového kontejneru.

* Jsou označeny trojúhelníkem a jedním z nápisů C/PAP, 81, nebo 84.

* Tyto kontejnery bohužel ještě nejsou příliš rozšířené.

* Nepatří sem mikrotenové sáčky, měkké sáčky od různých potravin (typicky v prášku).

* Před recyklací nápojové kartony vždy vymyjte.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]