Jak zkontrolovat výplatní pásku – Vysvětlení výplatní pásky

1
(1)

Výplatní pásku by měl každý zaměstnavatel poskytovat svému zaměstnanci – a to měsíčně. Zahrnuje údaje, které se týkají vás i společnosti, pro kterou pracuje, ale také informace, na základě kterých byla vypočítána vaše mzda. Těmito informacemi je hrubá mzda, počet odpracovaných hodin, daně, slevy na daních, příplatky či prémie a další informace.

Informace na výplatní pásce

Na výplatní pásce se můžete dočíst těchto informacích, týkajících se vaší výplaty:

1. Výše mzdy: ta je napsána vždy jako hrubá mzda, která se vypočítá podle počtu odpracovaných hodin. Mzdu můžete mít hodinovou nebo úkolovou, popřípadě můžete mít fixní plat.

2. Hrubý příjem je součet mzdy a případných odměn (ve formě příplatků a prémií). Nejedná se o částku, kterou dostanete vyplacenou, ale o částku, ze které se počítá zdravotní a sociální pojištění.

3. Zdravotní pojištění – odvod – tento odvod je ve výši 4,5 % z hrubého příjmu. Tolik se odečte z vaší hrubé mzdy na toto pojištění.

4. Sociální pojištění – odvod – počítá se stejným způsobem jako zdravotní pojištění, jeho výše je ale 6,5 %.

5. Daňový základ – tento známe pod lidovým označením superhrubá mzda. Jedná se o částku, ze které se počítá daň z příjmu. Daňový základ získáte navýšením hrubé mzdy o 34 % (což je částka, kterou na zdravotním a sociálním pojištění zaplatí zaměstnavatel za zaměstnance).

6. Odvody zaměstnavatele – jsou právě těch 34 %, které za zaměstnance musí zaplatit zaměstnavatel. Mohli bychom také říci, že je to rozdíl mezi daňovým základem a hrubou mzdou.

7. Zálohová daň – tvoří 15 % z daňového základu.

8. Daň po slevě – Od zálohové daně odečteme slevy, které máme na daních. Každá osoba má slevu na poplatníka, dále pak to může být bonus na dítě.

9. Čistý příjem – je částka, kterou dostanete skutečně k výplatě. Jedná se o hrubou mzdu poníženou o veškeré daně (zdravotní a sociální, aj.)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 1 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]