Jak zkontrolovat výplatní pásku – Vysvětlení výplatní pásky

Výplatní pásku by měl každý zaměstnavatel poskytovat svému zaměstnanci – a to měsíčně. Zahrnuje údaje, které se týkají vás i společnosti, pro kterou pracuje, ale také informace, na základě kterých byla vypočítána vaše mzda. Těmito informacemi je hrubá mzda, počet odpracovaných hodin, daně, slevy na daních, příplatky či prémie a další informace.

Informace na výplatní pásce

Na výplatní pásce se můžete dočíst těchto informacích, týkajících se vaší výplaty:

1. Výše mzdy: ta je napsána vždy jako hrubá mzda, která se vypočítá podle počtu odpracovaných hodin. Mzdu můžete mít hodinovou nebo úkolovou, popřípadě můžete mít fixní plat.

2. Hrubý příjem je součet mzdy a případných odměn (ve formě příplatků a prémií). Nejedná se o částku, kterou dostanete vyplacenou, ale o částku, ze které se počítá zdravotní a sociální pojištění.

3. Zdravotní pojištění – odvod – tento odvod je ve výši 4,5 % z hrubého příjmu. Tolik se odečte z vaší hrubé mzdy na toto pojištění.

4. Sociální pojištění – odvod – počítá se stejným způsobem jako zdravotní pojištění, jeho výše je ale 6,5 %.

5. Daňový základ – tento známe pod lidovým označením superhrubá mzda. Jedná se o částku, ze které se počítá daň z příjmu. Daňový základ získáte navýšením hrubé mzdy o 34 % (což je částka, kterou na zdravotním a sociálním pojištění zaplatí zaměstnavatel za zaměstnance).

6. Odvody zaměstnavatele – jsou právě těch 34 %, které za zaměstnance musí zaplatit zaměstnavatel. Mohli bychom také říci, že je to rozdíl mezi daňovým základem a hrubou mzdou.

7. Zálohová daň – tvoří 15 % z daňového základu.

8. Daň po slevě – Od zálohové daně odečteme slevy, které máme na daních. Každá osoba má slevu na poplatníka, dále pak to může být bonus na dítě.

9. Čistý příjem – je částka, kterou dostanete skutečně k výplatě. Jedná se o hrubou mzdu poníženou o veškeré daně (zdravotní a sociální, aj.)

Může se hodit:

1 komentář

  1. Výplatní páska Reagovat

    Dobrý den, zaměstnanec nás nutí abychom si nechali posílat výplatní pásky do mailu.Má na to nárok. Děkuji Skalová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *