Jak zkontrolovat rodné číslo – Kontrola rodného čísla

0
(0)

Stejně jako firmy mají svá identifikační čísla, má je i každá osoba. Tvorba rodného čísla má svá pravidla. Pomocí těchto pravidel si můžete zkontrolovat, zda vám váš zaměstnanec, pojištěnec aj. osoba sdělila své pravé rodné číslo. České rodné číslo se skládá ze dvou částí, kdy první část obsahuje údaje o datu narození a druhá část se skládá z pořadí pro dané datum (případně z kontrolní číslice).

První část rodného čísla

První část rodného čísla tvoří šest čísel. V rámci těchto čísel je zahrnuto a datum narození. První dvojčíslí označuje poslední dvojčíslí roku narození. Druhé dvojčíslí je měsíc narození. K tomuto dvojčíslí se ženám přičítá číslo 50. Třetí dvojčíslí je pak dnem narození.

Druhá část rodného čísla

Druhou část rodného čísla tvoří od začátku roku 1954 čtyřčíslí (předtím to bylo jen trojčíslí). Tato část rodného čísla se uvádí za první částí rodného čísla a je oddělena lomítkem. Čtyřčíslí tvoří pořadí narození pro dané datum a kontrolní číslice. Tato kontrolní číslice se dosazuje tak, aby celé číslo bylo dělitelné 11, a to beze zbytku. Kontrolní číslice je na posledním místě rodného čísla a tvoří ji tedy zbytek po dělení devítimístného rodného čísla číslem 11. Existují ale také výjimky.

Je rodné číslo správné?

Správnost rodného čísla můžeme určit zaprvé jeho délkou. Každý občan české republiky musí mít rodné číslo složené z celkem 10 čísel. Dále pak zjišťujeme, zda je rodné číslo dělitelné 11 (toto platí pouze o desetimístných rodných číslech, která už mají přidělenou kontrolní číslici). Například rodné číslo 398800/2183 je správným rodným číslem (jedná se o fiktivní rodné číslo), protože 3988002183:11= 362 545 653. Číslo je tedy dělitelné 11.

Odvození data narození

Na základě výše uvedených pravidel pro rodné číslo, bychom z prvního šestičíslí měli být schopni odvodit datum narození člověka. Nezapomínejte, že druhé dvojčíslí u ženy je zvětšeno o 50.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]