Jak opravit fakturu

Každý z nás se občas dopustí chyby. Některé chyby jdou opravit snadno, u jiných to jde podstatně hůře. Co se týká chyb v účetních dokladech, mohou to být jedny z těch hůře odstranitelných chyb. Ze zákona plyne, že účetní doklady opravit lze, ale tato oprava nesmí vést k neprůkaznosti, nesprávnosti nebo neúplnosti účetnictví.

Jakými způsoby se opravují faktury?

Při opravě faktury můžete postupovat dvěma způsoby:

1. Bezdokladové opravení faktury – k chybné faktuře musíme vyznačit opravu. To provedeme tak, že chybný údaj slabě přeškrtneme, aby byl původní údaj stále čitelný. Nad nebo vedle chybného údaje se pak napíše správný údaj. K takto provedené opravě připojíme datovanou poznámku o provedení opravy a podpis osoby odpovědné za opravu.

2. Dokladové opravení faktury – k chybné faktuře je nutné vystavit nový opravný doklad. Na tomto novém opravném dokladu je potřeba vyznačit číslo opravovaného dokladu a naopak.

Chybná je celá faktura

Neplátce DPH může fakturu stornovat. To udělá jednoduše tak, že vystaví „Storno fakturu k faktuře č. xxx“. Tato faktura obsahuje stejné položky, jen s minusovými znaménky. Výstupem tak budou dvě faktury, kdy jedna bude rušit druhou.

Plátce DPH nemůže faktury stornovat, musí vystavit opravný daňový doklad (dobropis). Na tomto dokladu stačí vypsat opravované položky i s minusovými znaménky tak, aby celkový počet opravovaných položek seděl.

Storno a EET

Pokud již byla faktura zaevidována v rámci EET, nemůžete na ní provádět žádné opravy ani ji mazat. Můžete stornovat celý doklad, pokud jste neplátce daně, nebo můžete vydat Opravný doklad, jste-li plátce DPH. Avšak pozor – Opravný daňový doklad je možné vystavit pouze jeden k jedné faktuře.

Může se hodit:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *